Eczaneden Adresinize Teslimat Tüm Türkiye'de! #EczacımlaGüvendeyim

CAYMA HAKKI

1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar.

2. ALICI, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce özellikle cayma hakkı ve usulleri hakkında Ön Bilgilendirme Formu ile SATICI tarafından bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Cayma Hakkı bildirimi, Satıcının https://eczaneden.com/ adlı web sitesinde yer alan prosedürler tamamlanarak, sipariş ile birlikte gelen iade formuyla birlikte, Satıcı’nın ürünü teslim almak için gelen Temsilci’sine teslimiyle ya da bu seçeneğin tercih edilmemesi halinde Ön Bilgilendirme Formu’nda Satıcı’nın belirtilen adresine bizzat teslim ederek gönderilmesi ile gerçekleştirilir.

3. ALICI’nın ilgili hukuki düzenlemeler gereğince şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır:

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler
 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler
 3. Gıda maddeleri, gıda takviyeleri gibi niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan, özellikle Alıcı bünyesindeyken saklama koşullarının niteliğinden emin olunamayacak veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler
 4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

4. Cayma hakkının kullanılması halinde;

 • 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
 • İade formu
 • İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Alıcı, Cayma Hakkı bildirimini Satıcının https://eczaneden.com/ adlı web sitesinde yer alan prosedürler tamamlanarak, sipariş ile birlikte gelen iade formuyla birlikte, Satıcı’nın ürünü teslim almak için gelen Temsilci’sine teslimiyle ya da bu seçeneğin tercih edilmemesi halinde Ön Bilgilendirme Formu’nda Satıcı’nın belirtilen adresine bizzat teslim ederek gönderilmesi ile gerçekleştirilir.
 • Cayma hakkı kullanımına Ön Bilgilendirme Formu’nda sayılan nedenlerle uygun olmayan ürünler hakkında cayma hakkı kullanılması halinde, bu talep kabul edilmez.

4.1. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren cayma hakkı kullanımına uygun olan ürünlerin bedellerini en geç 14 günlük süre içerisinde ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanılmasından ve bu hakkın kullanılabilirliği Alıcı tarafından onaylanmasının ardından ALICI’nın da bahse konu ürünü Satıcı’nın kendisine bildirdiği tarihte ve ürünün teslim edildiği adrest iade için hazır bulundurması, bizzat eczaneye yapılacak teslimlerde ise 10 günlük süre içerisinde malı iade etmesi gerekmektedir.

4.2. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

4.3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

AYIP NEDENİYLE İADE KOŞULLARI
İade Şartları
 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti malı kendisine teslim eden Temsilci’den teslim almayacaktır. Aksi takdirde teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecek, Alıcı “açık” ayıp iddiasında bulunamayacaktır.
 2. Gizli ayıp, sözleşme konusu mal/hizmet teslim alındığında ilk bakışta anlaşılamayan, ancak mal/hizmetin kullanımıyla ortaya çıkan ayıplar olarak tanımlanmaktadır. Sözleşme konusu mal/hizmetin tesliminden sonra ortaya çıkan gizli ayıp halinde Alıcı, derhal söz konusu ayıp iddiasının niteliğini bildirir içerikle Satıcı’ya ait eczaneden.com web sitesinde yer alan formu doldurarak ayıp bildiriminde bulunmak zorundadır. Gizli ayıbın ortaya çıkması sonrasında derhal bildiriminde bulunulmaması halinde sözleşme konusu mal/hizmetin iade talebi kabul edilmeyecektir.
 3. Ayıp nedeniyle ürünün iade edilmesi halinde ya da cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.
 4. Satıcı, Alıcı tarafından yapılacak cayma ya da ayıp nedeniyle iade bildiriminin ardından Alıcı’nın satın aldığı malı kendisine iade etmesi sonrası Alıcı’nın mal için ödediği toplam bedeli Alıcı’ ya iade edecektir.
 5. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade ve değişim imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
 6. Gerek cayma hakkı gerekse ayıp nedeniyle İade formu doldurulduktan sonra Alıcı'ya yapılacak işlem ile ilgili 24 saat içinde bildirim yapılacaktır.
İade Prosedürü:
Kredi kartına iade prosedürü

Alıcının sağlık ve hijyen kurallarına aykırı olmayan ya da kanunen yasaklanmayan hallerde cayma hakkını kullandığı durumlarda veya ayıp nedeniyle bedel iadesi yapılması halinde, siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Alıcı ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka müşteriye geri ödemesini aynı sayıda taksitle yapmaktadır. PortalGrup (eczaneden.com) bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Alıcı’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcı’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve Alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitlerin sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda Satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Alıcı’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Alıcı bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani Satıcı ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Alıcı’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, Satıcı’nın Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

Eczaneden Loader

[[ item.content ]]

Geri bildiriminiz için teşekkürler!